Visie
IBC Network is het bureau dat innovatieve en creatieve oplossingen biedt voor commerciële vraagstukken en ongewone ideeën. IBC Network vertaalt opdrachten in een helder en tastbaar plan van aanpak voor zowel producten als diensten.

IBC Network gelooft niet in de resultaten van een onderzoek of een audit alleen. De bevindingen, hoe hard deze ook zijn, moeten effectief worden vertaald in een vernieuwend advies. Dit advies moet functioneel, economisch realiseerbaar en maatschappelijk verantwoord zijn. Een hele uitdaging, die de IBCNetwork consultants en interim managers met volledige overgave aanpakken – van concept tot en met executie.

IBC Network levert met haar geroutineerde consultants bedrijfsmatige oplossingen, die resulteren in structurele veranderingen en innovaties bij organisaties en bedrijven. De snel veranderende wereld vereist vernieuwingen, meer efficiëntie in de marketing, communicatie en informatie management (ICT) van producten en diensten. IBC Network wil hierin een centrale rol spelen.
 
Missie
De missie van IBC Network is bedrijven en organisaties te adviseren op vakgebieden waarin de onafhankelijke consultants werkzaam zijn en/ of jarenlange ervaring hebben opgedaan als directielid of managementlid. De projecten, opdrachten en new business ideeën, zullen professioneel worden uitgewerkt.

Bij IBCnetwork werken de consultants en interim managers volgens een drietal kerndisciplines die garant staan voor een succesvol resultaat: Het inzicht in de vakgebieden van de consultants zit diepgeworteld. Hierdoor is er volledig begrip voor de nuances van complexe kwesties, dat dit leidt tot een resultaatgericht plan van aanpak. En kan snel tot actie worden overgegaan: plan, build, run.
IBC Network © 2012 | Designed by  Triple One Design | disclaimer