Nieuwsberichten
IBC

Independent Business Consultancy Network gebruikt deze pagina voor nieuwsberichten, zakelijk gerelateerde artikelen en de status van nieuwe projecten.

Kennisbijeenkomst gemeenten over digitaal werken bij Capelle (3 november 2015)

IBC Alle gemeenten in ons land zijn volop bezig met digitalisering van informatie-, dienstverlenings- en handhavingsprocessen. Het kabinet wil dat burgers en bedrijven in 2017 hun zaken met de overheid, en dus ook met gemeenten, digitaal kunnen afhandelen.

Ambtenaren van onder meer Utrecht, Amstelveen, Rotterdam, Drechtsteden, Zutphen en Tilburg, met een Indo-Molukse achtergrond en betrokken bij de digitalisering binnen hun gemeente, komen daarom regelmatig bijeen om hun kennis en ervaringen met elkaar te delen en van elkaar te leren.

Op dinsdag 3 november was een bijeenkomst, georganiseerd door IBC Network BV, in het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel met twintig gemeenteambtenaren waarbij ook aanwezig waren: burgemeester Frank Koen en gemeentesecretaris Gerrit Kruijt van Capelle, burgemeester Ruud Severijns van Oirschot en gemeentesecretaris Hélène Oppatja van Wassenaar. IBC

De bestuurders en gemeentesecretarissen deelden hun lessons learned met de groep, waardoor een levendige discussie ontstond. Inwoners en ondernemers moeten worden verleid om gebruik te maken van het digitale loket, onder meer door slimme aanpassingen aan de site. Maar persoonlijk contact moet mogelijk blijven. Als er fysieke loketten nodig zijn in bijvoorbeeld kleinere kernen, dan moeten die zeker blijven. Maar als gemeente moet je het goede voorbeeld geven en dus geen papieren onder de arm meenemen naar gesprekken met inwoners, alhoewel uit de discussie bleek dat daarmee nog verschillend wordt omgegaan.

IBC
 
Jeugdwet, nieuwe WMO en Participatiewet

Op dit moment zijn de consultants van IBCNetwork bezig om een aanpak te ontwikkelen voor de nieuwe Jeugdwet. De aanpak zorgt voor het Richten, Inrichten en Verrichten van de informatievoorziening bij de gemeenten die de nieuwe jeugdwet moeten uitvoeren. De aanpak is er op gericht om de informatievoorziening van gemeenten verder voor te bereiden op de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning en en de Participatiewet in te voeren

IBC Network © 2014 | Designed by  Triple One Design